Plavecká škola - Markéta Táborská, Praha 5

Plavecké kurzy - zaměření výuky

Plavecká škola Marcela Táborská - plavání dětí školního věku Plavecké kurzy Marcela Táborská

Zaměření výuky - naše snahy

U malých dětí (neplavců) rozvíjíme kladný vztah k vodě, snažíme se, aby se na plavání vždy těšily.

  • osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do vody, potápění, splývání, skoky
  • nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a herních cvičení
  • děti nenutíme, nespěcháme, upřednostňujeme vlídný přístup
  • přistupujeme individuálně, dle schopností jednotlivých dětí


U dětí, které již plavou, zdokonalujeme techniku jednotlivých plaveckých způsobů
  • prsa, kraul, znak, doplňkově motýlek
  • vytrvalostní plavání, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou
  • hry, soutěže, vodní pólo